JongTLN Award

Het is de prijs voor het meest innovatieve talent uit de sector. In een snel veranderende logistieke wereld is het voor bedrijven van groot belang om met de toekomst bezig te zijn, in te spelen op verandering en medewerkers de ruimte te geven om met nieuwe ideeën en innovaties te komen. Het is daarbij van groot belang dat de sector aantrekkelijk is en blijft voor jong logistiek talent en hen ook de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. Om dat zichtbaar te maken reikt TLN elk jaar de JongTLN Award uit aan jonge talenten bij logistieke bedrijven die uitzonderlijke resultaten hebben bereikt voor het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn.

 Waar je aan moet voldoen

  • Heeft goed zicht en een duidelijke visie op trends en ontwikkelingen in de logistieke sector
  • Is in staat geweest om dit te koppelen aan de strategie van de onderneming en te vertalen naar een concrete en aansprekende innovatie of uitzonderlijke verbetering binnen het bedrijf en denkt daarbij out of the box
  • Is op dit gebied een natuurlijke leider en heeft directie en/of collega’s weten te overtuigen van het belang van deze innovatie of verbetering en speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke implementatie hiervan.
  • Heeft daadkracht en lef
  • Wordt gezien als een high potential van wie verwacht wordt dat hij binnen het bedrijf of de sector nog volop kan doorgroeien